Thursday, May 23, 2013

[Single] Aiura OP Single - Kani Do-Luck!


Title: Aiura OP Single - Kani Do-Luck!
Artist: Nakajima Yui, Iida Yuuko & Tamura Nao

Tracklist:
1. Kani Do-Luck!
2. Kagiri Naku Happy ni Chikashii Zahyou ni Iru Aiura
3. Kani Do-Luck! [Karaoke]
4. Kagiri Naku Happy ni Chikashii Zahyou ni Iru Aiura [Karaoke]